شرکت توسعه مکاترونیک ، نوین اتوماسیون وارنا ، تولید کننده انواع سیستم های  الکترونیکی کشاورزی دقیق  و سمپاشی و محصولات IOT یا اینترنت اشیاء  می باشد، و در این زمینه محصولات سمپاش هوایی با نرم افزار فارسی و پکیج مزرعه هوشمند، مدیریت دیجیتال زمین های کشاورزی،باغی و یا استخرهای پرورش آبزیان  با تکنولوژی روز ، و طراحی  برتر داخلی می باشد.