مراسم روز مزرعه تابستان ۹۸


از راست :
دکتر و عضو هیات علمی موسسه برنج کشور،
دکتر ربیعی استاد تمام دانشگاه گیلان حوزه کشاورزی،دکتر باستی ریاست محترم پارک گیلان، دکتر اعتمادی هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و طراح سیستم،مهندس متقی کارشناس ارشد کشاورزی و مدیر عامل،دکتر فرازمند دبیر هوشمندسازی وزارت کشاورزی، دکتر و مدیر ارشد در ستاد هوشمند سازی جهاد کشاورزی