شرکت توسعه مکاترونیک نوین اتوماسیون وارنا به شماره ثبت ۲۱۲۸۵ متشکل از متخصصین دانشگاهی برق الکترونیک ، کامپیوتر  و کشاورزی با گرایش های مختلف، در سال ۹۷ بر اساس ایده دانش بنیان کاربرد علوم الکترونیک و کامپیوتر در افزایش راندمان کشاورزی که اصطلاحا کشاورزی دقیق نامیده می شود بر پایه سالها دانش ، تجربه و تخصص بنیان گردید .
که حاصل یک سال کار شبانه روزی و خستگی ناپذیر ، معرفی دو محصول پر تقاضا و موثر به بازار هدف کشاورزی نوین و پیشرفته بوده است .
اصل اساسی و منشور اصلی شرکت تولید  کیفی  در مسیر بازار تقاضای دانش بنیان  می باشد .